Virtual Private Server

Virtual Private Server (VPS) är en snabb, stabil, elastisk och prisvärd hostingtjänst för den som inte vill binda upp kapital i serverutrustning eller sköta driften själv. VPS erbjuds både i form av färdiga paket och som anpassade lösningar utifrån behov.

En VPS är en virtuell instans av en fysisk server och kan i praktiken användas på samma sätt som en dedikerad server. Tjänsten tillhandahålls ifrån våra datahallar i Kungsbacka vilket innebär att vi omfattas av svensk lagstiftning.

Operativsystem som erbjuds är Windows eller Linux.

Våra VPS:er är väldigt driftsäkra då vi har s.k. redundant infrastruktur, vilket innebär att om en server havererar så tar en annan automatiskt över. Det medför även att vi både kan starta om och ominstallera komponenter utan att det påverkar er som användare.

Användningsområdena för en VPS är många, där de vanligast förekommande är fjärrskrivbord, webbhosting, ekonomisystem eller som backupenhet.

Infrastructure as a Service

AID kan erbjuda Infrastructure as a Service (IAAS) genom att drifta er kompletta IT-infrastruktur hos oss. VPS:er hyrs då ut i den omfattning ni behöver.