AID Identity Manager

Bryt tidskrävande, omständlig och kostsam hantering av användaridentiteter. AID Identity Manager (AIM) är ett enkelt verktyg för den ansvarige att säkert hantera användares tillgång till kritisk information.

Identitetshantering innebär administrationen av de personliga användaridentiteter man har i ett system. Efter att en användares identitet har skapats behöver den underhållas, ändras och övervakas under hela sin livscykel tills att den inaktiveras eller tas bort.

En av fördelarna med AIM är att ansvaret inte behöver ligga hos systemadministratören - utan kan delegeras t.ex. avdelningsansvarig, Helpdesk eller HR. Man behöver inte heller tilldelas höga rättigheter för att hantera uppgiften.

Verktyget använder befintliga funktioner i Windows och Windows Server. Det är snabbt och enkelt att lära sig och kräver inga förkunskaper. Genom att strukturera upp identitetshanteringen och använda AIM kan ansvaret delegeras säkert eftersom man bara kan hantera de identiteter och behörigheter man tilldelats.

AIM är ett prisvärt Enterprise-verktyg för alla företagsstorlekar, där ändringar som görs i verktyget slår igenom hela organisationen. Det medför en säker hantering av företagets användaridentiteter och sparar samtidigt tid och pengar genom att man effektivt kan hantera eller dela ansvaret, utan att behöva blanda in en extern driftspartner.