Tjänster

Infrastruktur.

Infrastruktur är själva kärnan av IT och utgörs dels av befintliga fysiska och virtuella enheter (som servrar, datorer, nätverk, m.m.), och dels av producerande resurser (som personal och tjänster).

Säkerhet.

IT- och informationssäkerhet är ett stort och brett ämne som innefattar att man, förutom att arbeta efter best practice och etablerade IT-policys, också efterlever de lagar och regelverk som finns.

Drift & support.

AID erbjuder komplett support för er som behöver hjälp med er IT-miljö, vare sig det gäller hård- eller mjukvara.

Webb & utveckling.

Oavsett om ert företag är litet eller stort, med enkla eller avancerade behov, hjälper AID er att ta fram smarta, snygga och verksamhetsanpassade webblösningar .

Software Asset Management.

AID upphandlar licenser till frukost. Med oss som partner kan ni vara trygga med att ni alltid får rätt licenser.

Hälsokontroll.

Bra underlag är A och O, och ger bäst förutsättningar för att fatta kloka beslut. En hälsokontroll innebär att ni får ett underlag som visar hur er befintliga IT-miljö ser ut och fungerar i dagsläget.

Backup & Replikering.

Minuter räknas. För dagens företag kan driftsstopp och otillgänglig information, om så bara för några minuter, innebära omedelbar effekt på företagets varumärke, intäkter, kundlojalitet och anställdas produktivitet.

Reservarbetsplats.

Ibland händer det som inte får hända. Oförutsett och snabbt, sen står allt still.

System- & Informationsåterställning.

Systemfel och förlorad information är en katastrof, vem som helst kan råka ut för det och alla behöver vara förbereda på det.