Backup och Replikering

Minuter räknas. För dagens företag kan driftsstopp och otillgänglig information, om så bara för några minuter, innebära omedelbar effekt på företagets varumärke, intäkter, kundlojalitet och anställdas produktivitet. Slutsats? Idag räknar man med att tjänster och information är tillgängligt 24x7x365!

Samtidigt som företagen moderniserar sina IT-miljöer står de inför nya krav från sina användare - att information och applikationer ska vara tillgängliga 24/7, det finns inget tålamod för nedtid eller informationsförlust, samtidigt som den exponentiella datatillväxten är 30–50% varje år.

Traditionell backup kan inte möta de här kraven och inte heller leverera den tillgänglighet som användarna förväntar sig av modern IT.

Faktum är att 82% av CIOer säger att där finns ett gap mellan dagens nivå av tillgänglighet till företagets IT-miljö och vad användarna kräver.

Det här är anledningen till varför AID och fler än 193 000 företag gått ifrån traditionell backupmjukvara till tillgänglighet från Veeam.

Tillgänglighet för alla

Genom Veeam kombinerar vi industriledande backup, återställning och replikering tillsammans med avancerad monitorering, rapportering och kapacitetsplanering. Det ger våra kunder både flexibilitet och möjlighet att möta kraven!