Hälsokontroll

Bra underlag är A och O, och ger bäst förutsättningar för att fatta kloka beslut. En hälsokontroll innebär att ni får ett underlag som visar hur er befintliga IT-miljö ser ut och fungerar i dagsläget.

AID genomför hälsokontroller på uppdrag av både nya och befintliga kunder. Med färska ögon granskar vi den befintliga IT-miljön. Resultatet av en hälsokontroll är en lägesrapport som utgör ett bra underlag för att definiera behov om framtida investeringar och förändringar – för att säkerställa en stabil, skalbar och driftsäker miljö.

Vid en hälsokontroll går AID igenom verksamhetens IT-miljö från grunden. Vi intervjuar personal, ser över servrar, nätverk, klientdatorer, programvaror, backuplösningar och andra särskilt specificerade önskemål.

Efter genomförd hälsokontroll är det givetvis valfritt hur man väljer att gå vidare med lägesrapporten.