Infrastruktur

Infrastruktur är själva kärnan av IT och utgörs dels av befintliga fysiska och virtuella enheter (som servrar, datorer, nätverk, m.m.), och dels av producerande resurser (som personal och tjänster). Rent konkret är IT-infrastruktur alla de komponenter i en organisation som bidrar till att hantera, lagra, hämta, beräkna eller producera data.

Flexibilitet och skalbarhet

Vi brukar säga att den enkla delen inom IT-infrastruktur är att designa och bygga upp den. Utmaningarna uppstår när infrastrukturen sedan ska användas, underhållas, hanteras och framförallt förändras. Vi möter ofta miljöer där lösningen byggts på ett statiskt och icke flexibelt sätt – vilket senare försvårar förändringsarbete, uppgraderingar och vidareutveckling. På AID fokuserar vi på att bygga lösningar som bidrar till flexibilitet och skalbarhet. Som går att både utöka och komprimera allt eftersom verksamhetens behov förändras.

Definiera och strukturera

Vi tror generellt sett att den främsta anledningen till brister i företags IT-infrastruktur beror på otillräcklig struktur och definition. Vi tror att man, genom att definiera vad som är betydelsefullt, kan skapa en tydlig struktur som hjälper företaget att nå sitt mål – även om målet i sig kan vara varierande. Allt för ofta stannar definitionen vid att det endast ”ska fungera”, där definitionen om hur, var och när inte finns med. Noggrann definition menar vi är en förutsättning för att vi som partner ska kunna ge er som kund en lösning motsvarande era förväntningar. Det hjälper oss att nå vårt gemensamma mål, nämligen välfungerande IT som bara fungerar, för er organisation.

Fokus på IT-Infrastruktur

Redan från start har vårt huvudfokus på AID varit infrastruktur. Mycket på grund av det ligger nära det vi brinner för, nämligen tekniken i sig. Merparten av våra tjänster och produkter återfinns också inom infrastruktur, som en följd av att vi vill vara bland de bästa inom detta område. Vi är glada att fler och fler ser fördelarna med vårt koncept och det ger oss även ett kvitto på att vi är på rätt väg.