Reservarbetsplats

Ibland händer det som inte får hända. Oförutsett och snabbt, sen står allt still.

Vid sådana situationer är det inte bara återställning av företagets information och IT-system som är viktigt, utan även medarbetarna. Är ens arbetsplats inte tillgänglig på grund av strömavbrott, brand, inbrott, vattenskada etc. behöver de anställda snabbt komma igång – för att inte äventyra företagets förmåga att fortsätta producera.

AID Solutions AB erbjuder tillgång till komplett utrustade reservarbetsplatser och projektrum som omedelbart kan tas i bruk - om det som inte får hända händer.

Reservarbetsplatsen kan även användas vid test av företagets kontinuitetsplan.

AID Solutions - Reservarbetsplats:

  • Komplett utrustade reservarbetsplatser
  • Projektrum
  • Placerat i Kungsbacka med närhet till kollektiva förbindelser och motorväg (E6)
  • Uppkoppling till internet och mellan våra datahallar
  • Gott kaffe!