Säkerhet

IT- och informationssäkerhet är ett stort och brett ämne som innefattar att man, förutom att arbeta efter best practice och etablerade IT-policys, också efterlever de lagar och regelverk som finns.

Vi arbetar proaktivt med bland annat brandväggar, skydd mot skadlig kod och dataintrång, hantering och utrullning av säkerhetsuppdateringar samt kompletta backuplösningar. Skulle olyckan vara framme kan vi hjälpa till med återställning av försvunnen data och stulna identiteter.

Privat moln

I vårt privata moln lagras och hanteras våra kunders information säkert. Våra datahallar ligger i Kungsbacka vilket innebär att vi omfattas av svensk lagstiftning.

Brandvägg

Brandväggar är en relativt liten del av ett betydligt större säkerhetsarbete, men samtidigt ett av de viktigaste skydden då de erbjuder ett skalskydd för alla företagets interna servrar och datorer.

Kryptering

Våra lösningar innebär att information alltid kan skyddas, inte bara genom kryptering på datorn utan också genom att upprätta säkra förbindelser vid kommunikation.