Software Asset Management

AID upphandlar licenser till frukost. Med oss som partner kan ni vara trygga med att ni alltid får rätt licenser.

Software Asset Management

Software Asset Management (SAM) innebär hantering av alla regler och rättigheter som finns gällande användningen av programvara i er organisation, samt rapportering av det till programvaruleverantörer.

Ofta handlar SAM också om att faktiskt ta reda på hur och vilka programvaror som används genom att inventera hela IT-miljön inom organisationen. AID kan hjälpa er hela vägen, från inventering till slutrapport.

Fokus på Microsoftlicensiering

AID är experter på Microsoft och har en rad egenutvecklade verktyg för att förenkla och anpassa licenshanteringen för våra kunder. Detta, i kombination med de officiella verktygen för licensinventering, gör att vi kan erbjuda heltäckande och korrekta licensinventeringar.