System- och Informationsåterställning

Systemfel och förlorad information är en katastrof, vem som helst kan råka ut för det och alla behöver vara förbereda på det.

Traditionellt är katastrofåterställning förknippat med stora investeringar i hård- och mjukvara och att behöva upprätta samt underhålla en sekundär plats att kunna återställa till. Men saker och ting förändras!

Flexibiliteten genom virtualisering och hosting hos AID gör att det finns alternativ till ”gör-det-själv-återställning”. Oavsett om man föredrar att ha det internt eller hos oss täcker våra Backup- och Replikeringstjänster dig!


Digital information är idag företagens mest värdefulla resurser, förutom personalen.

Ändå är många inte förberedda om och när något händer.

Med Backup- och Replikeringstjänster från AID tillsammans med en upprättad katastrofplan och mål för återställningstid är man bättre förberedda vid en eventuell katastrof.

Man kan minimera risken och de negativa konsekvenserna av informationsförlust samtidigt som man kan ha igång företagets IT-miljö inom utsatt mål för återställningstid.

Tillsammans med tjänsten ”Disaster Recovery-arbetsplats” kan personal dessutom snabbt komma igång i arbete utifall företagets egna lokaler inte är tillgängliga på grund av en katastrof.

Brandövning

Precis som med brandövningar är det både bra och viktigt att göra återläsningstest av information och om möjligt även systemåterställningstest, vilket vi självklart bistår med.