IT support i Kungsbacka

Våra experter i Kungsbacka arbetar på era villkor. Allt för att tekniken ska ge så mycket kundnytta som möjligt. Vi har även konsulter med bred förmåga att gå in i kundens projekt och arbeta på plats hos er. Vi har expertis att hjälpa till oavsett om det gäller att projektleda och bygga företagets IT-strategi, att skapa åtgärdsplaner för informationssäkerhet eller komma och stötta er egen kundsupport.

IT support & Drift

Vi är experter på att med kort varsel gå in och vara en del av er egen supportverksamhet. Vi kan snabbt erbjuda de personalresurser som krävs – på alla nivåer. Våra konsulter har stor erfarenhet av att arbeta i de mest skilda supportmiljöer – i allt från första och andra till tredje linjen.

AID har också en egen helpdesk där vi ger support ad hoc.
Och vi har kundplacerade experter som ger drift- och IT-support för att stötta er verksamhet och hjälpa era medarbetare.

IT support från lokala experter

Våra experter i Kungsbacka arbetar på era villkor. Allt för att din teknik ska ge så mycket kundnytta som möjligt. Våra konsulter har även en bred förmåga att gå in i era projekt och arbeta på plats hos er.

Våra IT-experter är redo att hjälpa till oavsett om det handlar om projektledning och bygga företagets IT-strategi, att skapa åtgärdsplaner för informationssäkerhet eller att helt enkelt komma och stötta er egen kundsupport.