Drift och hosting

IT-driften ska bara funka. Det ser vi till att den gör – allt från servrar och system till bevakning, backup och återställning. AID Solutions har alla förutsättningar och förmågor för att säkerställa en trygg och bra drift. Vi hjälper till med exakt det som just du behöver, långsiktigt eller för stunden.

Tänk dig IT-drift på kran. Det är bara att vrida upp eller ner ventilen, allt efter behov. Så enkelt och flexibelt ska det vara.

VPS & dedikerad server

Allt fler företag överger den traditionella tanken att köpa sin egen server. Varför? Jo, de vill ha flexibilitet och säkerhet. En inhandlad server har den kapacitet den har, så länge den funkar. Men behovet förändras över tid. Hos AID Solutions hyr du precis den serverplats du behöver – varken mer eller mindre. Det kallas VPS (Virtuell Private Server).

Du som vill disponera en egen så kallad dedikerad server hos oss kan istället hyra det. Gemensamt för våra servertjänster är att vi tar fullt ansvar för serverdriften. Vi har koll på hela miljön i datacentret. Kunden behöver aldrig oroa sig.

Webbhosting & domäner

Din webbplats och domän bor tryggt och bekvämt på vårt webbhotell – i en miljö där vi värnar om säkerhet och vardagslyx. Vi håller oss med den senaste tekniken för att skapa hållbara rum för lagring och drift av webbplatser.

Vi har en högkvalitativ standardtjänst för webbhotell. Men vi är samtidigt lyhörda för individuella önskemål och har en rad olika erbjudanden som passar alla tänkbara scenarier. Det kan handla om specifika behov av prestanda, extra lagringsutrymme eller väldigt frekvent backup.

Övervakning & rapportering (RRM)

Små fel blir lätt till stora och dyra problem om de inte hanteras i tid. Att upptäcka vad som håller på att gå fel och åtgärda det innan skadan är skedd – det är syftet med dessa proaktiva tjänster.

Vi bevakar er IT-miljö på alla möjliga sätt, rapporterar avvikelser och larmar. Det kan handla om en hårddisk som är på väg att bli full, sinande toner i skrivaren, ett nattligt avbrott i internetanslutningen eller en garanti som snart löper ut. Men också att säkerställa efterlevnad – hålla koll så att du eller dina medarbetare inte installerar privata program som kan skapa bekymmer.

Backup & replikering

Vi kan lösa backupfrågan på många olika sätt. Det traditionella är separat extern lagring av information och programvara.

Det blir nu allt vanligare att kunder efterfrågar så kallad replikering, som är en mycket mer omfattande tjänst. Vi erbjuder replikering som är en komplett spegling av kundens hela IT-drift. Det innebär att precis allt kan återställas.

Backup och replikering handlar inte bara om en nödvändig trygghet för verksamheten. I många branscher finns lagkrav. Den internationella standarden för informationssäkerhet ISO 27001 innehåller också kravställningar på backup.

System & informationsåterställning

Denna tjänst hänger tätt ihop med den ovanför. Utan backup är det svårt att återställa.
Med våra lösningar finns möjligheten att återskapa hela IT-miljöer – men vi kan även skala ner det till att omfatta bestämda delar. Det går också att bestämma vissa kritiska delar av programvara eller information som ska kunna återställas långt tillbaka i tiden.

Vi har dessutom en självbetjäningsportal för informationsåterställning. För en del av våra kunder är det praktiskt och kostnadseffektivt att själva hitta och återställa sin förlorade information.