IT Företag i Kungsbacka

AID Solutions – Din totalleverantör av IT-tjänster

AID Solutions är ett IT Företaget med sin kärna i Kungsbacka där vi levererar smartare och effektivare digitala lösningar. Inom datacenter, molntjänster, och IT-produkter erbjuder vi lösningar som utvecklas ständigt för att möta dina behov. Är du redo att anpassa ditt mobila kontor, välja rätt licenser, och integrera dina system effektivt?

Vi är din totalleverantör inom allt som har med data att göra. Medan vi löser det digitala kan du fokusera på det som du är bäst på.

Datacenter & nätverk

Som IT företag vet vi av egen erfarenhet hur viktigt det är för alla typer av företag att hantera data effektivt och smidigt. Vi utvecklar, bygger och förvaltar datacenter och nätverkslösningar som alltid anpassas efter dess specifika användningsområde, för både stora och små organisationer.

Vi ser till att du får en driftsplattform och de tjänster som bäst passar just din verksamhet, oavsett om du vill ha datacentret placerat hos oss eller på din egen anläggning.

Ett välutvecklat datacenter erbjuder trygghet genom sin driftsäkerhet och flexibilitet, men även dess skalbarhet är en enormt viktig del. Vi bygger lösningar som enkelt kan skalas upp eller ned för att matcha din verksamhets skiftande behov snabbt och effektivt.

Molntjänster

Vill du satsa på molntjänster eller behålla dina egna servrar för datalagring? Molnet har flera fördelar att erbjuda. Det är otroligt flexibelt – du kan enkelt justera både användningen och kostnaderna för dina dataresurser efter behov. Dessutom slipper du stora investeringar i och underhåll av egen hårdvara.

Vi låser oss inte vid specifika typer av molntjänster utan arbetar tillsammans med dig för att skapa en lösning som passar just din verksamhet som handen i handsken. Om du hanterar känslig information är det extra viktigt att tänka på säkerheten. Med vår egen molntjänst, AID Solutions, kan vi försäkra dig om att all data hanteras säkert inom Sveriges gränser.

Säkerhet

Datasäkerhet är en komplex fråga som varierar kraftigt mellan olika branscher. Det är därför viktigt att vända sig till ett IT företag som kan hjälpa dig att identifiera och implementera den säkerhetsnivå som passar bäst för just din verksamhet.

I dagens läge har fokus inom säkerhetsarbetet skiftat en del och handlar mycket om att uppfylla olika säkerhetskrav. Dessa krav kan komma internt från din organisation eller externa krav från kunder och lagstiftning.

Konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet är huvudord inom informationssäkerhet. Vi är specialister på att hjälpa företag att uppnå certifiering enligt den internationella standarden ISO 27001 för informationssäkerhet.

Digital arbetsplats

Digitaliseringen öppnar dörrar till gränslösa möjligheter för mobila kontor, vilket i sin tur ställer högre krav på din organisationens IT-miljö.

Var du än befinner dig är det viktigt att dina arbetsverktyg är flexibla och användarvänliga, samtidigt som de upprätthåller hög säkerhet och produktivitet.

Arbetet förenklas genom smidiga samarbeten mellan olika tjänster, program och system, vilket minimerar behovet av ständiga inloggningar. Vi är ett IT företag som kan erbjuda dig digitala lösningar som effektiviserar samarbetet inom ditt team. Våra tjänster gör det möjligt för teammedlemmar att enkelt samarbeta i realtid, exempelvis genom att arbeta samtidigt i samma dokument.

IT-produkter

Sedan vi startade vår verksamhet 2002 har vi noggrant utvärderat olika tillverkare och produktsegment. Tack vare den erfarenheten är vi stolta över att vara ett IT företag som kan erbjuda en helhetslösning inom IT-infrastruktur, så att du som kund endast behöver en leverantör.

Vi arbetar nära tillsammans med ledande tillverkare och leverantörer världen över. Vår expertis täcker allt från datorer och servrar till nätverksutrustning, brandväggar, programvaror och diverse datortillbehör.

Vi levererar produkter som är färdiga att användas direkt, specialanpassade och förberedda för just dina behov. Som kund är det enkelt: du behöver bara öppna datorlocket och börja arbeta.

Finansiering

Bara för att man gör en rejäl uppgradering av sin IT-infrastruktur behöver det inte innebära höga investeringskostnader. Vi tar hänsyn till helheten och erbjuder alltid kostnadseffektiva lösningar. Vare sig du vill köpa, hyra eller leasa, arbetar vi tillsammans med dig för att hitta det alternativ som bäst passar din verksamhet och plånbok.

Genom våra finansieringstjänster får du full kontroll över din maskinpark. Du kan räkna med stabil och hög funktionskvalitet över tid, allt till en jämn och förutsägbar kostnad.

Ytterligare en fördel är möjligheten att byta ut alla datorer samtidigt, utan att det medför extra stora kostnader.

Rådgivning

En annan del av vår omfattande verksamhet som IT företag är att vi erbjuder våra kunder i Kungsbacka och i närliggande orter rådgivning för att hjälpa dem att fatta välgrundade beslut inom IT. Som en komplett leverantör stödjer vi er verksamhet att växa genom proaktiva förbättringar, skräddarsydda för era unika behov. Vårt mål är att ni ska kunna arbeta så effektivt som möjligt, med fullt fokus på er kärnverksamhet.

Vi tillhandahåller objektiva bedömningar och utarbetar det underlag som behövs för era beslutsprocesser och upphandlingar.

Inventering och hälsokontroll

En noggrann inventering och hälsokontroll av er befintliga IT-miljö är grundläggande för att planera framtida investeringar effektivt.

På AID Solutions har vi utvecklat specifika paket och processer för att genomföra dessa kontroller enligt branschens bästa praxis. Vi genomför en metodisk undersökning av er IT-miljö, där vi bland annat kartlägger vilka maskiner och mjukvaror som används, strukturen på era användarkonton, vem som har åtkomst till vad, samt säkerhetsnivån på era data.

Resultatet av denna inventering är en objektiv rapport om nuvarande tillstånd, vilket är det första steget mot att bygga en robust och framtidssäker IT-infrastruktur, vilket i sin tur positionerar er verksamhet för framgång.

Webb och utveckling

AID Solutions är inte bara experter på att bygga nya webbplatser; vi fokuserar även på att uppgradera och förvalta befintliga sajter.

Vår specialitet är att utveckla skräddarsydda funktioner som passar specifikt för varje kunds verksamhet. Detta inkluderar allt från bokningssystem till system för hantering av in- och utleveranser.

Integration är ett annat av våra expertområden. Vi skapar lösningar där två eller flera oberoende system börjar samarbeta smidigt, vilket förbättrar både effektiviteten och funktionaliteten på era webbplatser.

Mjukvaror och licenser

Många IT företag har övergått från att göra engångsköp av mjukvara till att prenumerera på licenser. I takt med att tekniken utvecklas snabbare än någonsin och nya spännande tjänster lanseras kontinuerligt, står AID Solutions redo att vägleda er till de mjukvarulösningar som bäst passar just er verksamhet.

På vår unika licensmarknadsplats har vi samlat licenser från över 250 mjukvaruleverantörer. Detta ger inte bara möjlighet till rabatterade priser utan också en klar överblick över samtliga era licenser, vilket i sin tur ökar er flexibilitet. Genom att logga in på marknadsplatsen kan ni enkelt justera antalet licenser varje månad, helt anpassat efter era aktuella behov.