Smartare lösningar

Den digitala världen är i ständig förändring. Datacenter, molntjänster, it-produkter, hårdvara och mjukvara – allt utvecklas. Hänger du med? Hur blir det mobila kontoret smidigt och säkert? Vilka licenser och tjänster är smartast för dig? Hur ska webbplatsen och två olika system börja snacka med varandra?

AID Solutions är din totalleverantör av allt inom data. Medan vi löser det digitala kan du fokusera på det som du är bäst på.

Datacenter & nätverk

Nästan alla verksamheter kommunicerar digitalt och hanterar data. Hur ett datacenter är uppbyggt beror helt på vad det ska användas till. Vi bygger, utvecklar och förvaltar datacenter och nätverkslösningar för stora och små organisationer.

Oavsett vilka krav som är viktigast för just dig, levererar vi en driftsplattform och tjänster anpassade för verksamheten. Datacentrets fysiska plats kan vara antingen hos kunden eller hos oss.

Ett bra datacenter ger trygghet genom att vara driftssäkert och flexibelt. Våra lösningar kan skalas upp eller ner väldigt snabbt – allt efter kundens skiftande behov.

Molntjänster

Molntjänster eller egna plåtburkar att lagra data i? Molnet ger några tydliga fördelar. Det är elastiskt – din användning av och kostnaden för datakraft kan snabbt och smidigt anpassas för stunden. Behovet av att köpa och äga egen utrustning minskas.

Vi begränsar oss inte till vissa typer av molntjänster utan hjälper till att skräddarsy en helhet som passar din verksamhet bäst. Om du hanterar särskilt skyddsvärd data är det viktigt att tänka till. Med AID Solutions egna molntjänst kan vi garantera att all data vi hanterar åt kunden stannar innanför Sveriges gränser.

Säkerhet

Datasäkerhet är komplext och skiljer sig mycket mellan branscherna. Vi hjälper dig att hitta rätt nivå för just din verksamhet.

Säkerhetsarbetet har delvis förändrats och handlar numera mycket om efterlevnad – att leva upp till olika krav på informationssäkerhet. Det kan vara krav från den egna organisationen eller yttre kravställningar från kunder och lagar.

Konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet är nyckelord. Vi är experter på certifiering enligt den internationella standarden för informationssäkerhet ISO 27001.

Digital arbetsplats

Digitaliseringen ger gränslösa möjligheter till mobila kontor. Men det ställer också högre krav på organisationens it-miljö.

Oavsett var du befinner dig geografiskt behöver dina arbetsverktyg vara lika flexibla och användarvänliga. Detta utan att göra avkall på säkerhet och produktivitet.

Jobbet underlättas av sömlösa övergångar mellan olika tjänster, program och system utan överflödiga inloggningar. AID Solutions erbjuder digitala lösningar som gör det smidigt för flera personer att kommunicera och samverka i grupprojekt – som exempelvis att arbeta samtidigt i samma dokument.

IT-produkter

Ända sedan starten 2002 har vi utvärderat både tillverkare och olika produktsegment. Med den erfarenheten erbjuder vi en helhetslösning så att kunden bara behöver en enda leverantör av it-infrastruktur.

Vi samarbetar nära med världsledande tillverkare och leverantörer. Vårt sortiment innehåller allt från datorer, servrar och nätverksutrustning till brandväggar, programvaror och datortillbehör.

Vi levererar körfärdiga produkter som är specialanpassade och individuellt förberedda. Som kund behöver du bara fälla upp locket och börja arbeta.

Finansiering

En rejäl uppgradering av it-infrastrukturen behöver inte betyda en stor investeringskostnad. Vi ser till helheten och erbjuder alltid kostnadseffektiva lösningar. Köpa, hyra eller leasa – utifrån era önskemål och tankar hittar vi tillsammans det bästa alternativet.

Med våra finansieringstjänster kan du som kund skapa kontroll över din maskinpark. Du får en stabil och hög kvalitet på funktionen över tid – till en jämn och förutsägbar kostnad.

En stor fördel är att du kan byta alla datorer samtidigt, utan att behöva betala en massa extra.

Rådgivning

Vi hjälper er med rådgivning för att säkerställa väl underbyggda beslut i it-frågor. Som en helhetsleverantör bistår vi er att utvecklas med proaktiva förbättringsåtgärder för just era specifika ändamål. Allt för att ni ska kunna arbeta så effektivt som möjligt med fokus på just er verksamhet.

Vi gör objektiva bedömningar och tar fram underlag för era beslut och upphandlingar.

Inventering och hälsokontroll

Inventering och hälsokontroll av den befintliga it-miljön ger viktiga underlag för framtida investeringar.

AID Solutions har utvecklat egna paket och processer för inventering och hälsokontroll enligt gällande branschpraxis. Det handlar om att noggrant och metodiskt kartlägga it-miljön. Vilka maskiner och mjukvaror finns? Hur är strukturen för användarkonton? Vem har åtkomst till vad? Hur är nivån på datasäkerheten?

Resultatet blir en objektiv lägesrapport. Den är första steget mot att skapa en framtidsäker it-miljö – med er verksamhet som den stora vinnaren.

Webb och utveckling

AID Solutions bygger nya webbplatser, men framförallt uppgraderar och förvaltar vi de befintliga.

Vi är experter på att skapa och utveckla verksamhetsspecifika funktioner på våra kunders webbplatser. Det kan exempelvis handla om bokningssystem eller system för hantering av in- och utleveranser.

Ett av våra specialistområden är integration – att ta fram lösningar och funktioner där två eller flera separata system börjar samarbeta och fungera tillsammans.

Mjukvaror och licenser

De flesta har gått ifrån att göra engångsinköp av mjukvara till att abonnera på licenser. Utvecklingen går snabbare än förr och det kommer ständigt nya spännande tjänster. AID Solutions guidar er till de mjukvaror som passar just er bäst.

På vår unika licensmarknadsplats har vi samlat licenser från 250 mjukvaruleverantörer. Ibland innebär det ett rabatterat pris, men framförallt ger det kunden överblick över alla sina licenser. Och det skapar flexibilitet. Genom att själv logga in på marknadsplatsen kan du enkelt ändra antalet licenser månad för månad – allt efter behov.