IT säkerhet i Kungsbacka

Datasäkerhet är komplext och skiljer sig mycket mellan branscherna. Vi hjälper dig att hitta rätt nivå för just din verksamhet.

Experter på IT säkerhet i Kungsbacka

Vi är det framstående IT-företaget i Kungsbacka, med vårt eget data- och driftcenter. Vår personal, som består av dedikerade och kvalificerade individer, arbetar outtröttligt för att säkerställa att vi upprätthåller högsta möjliga säkerhetsstandarder.

Så försvarar vi mot de allvarligaste cyberhoten

Vårt team har klarat certifieringsprov för både Microsoft och Watchguard, vilket ytterligare stärker vår position som ledande inom IT-säkerhet. Vi strävar efter att implementera CIS Controls, en uppsättning åtgärder som hjälper oss att försvara mot de mest allvarliga cyberhoten. Genom att följa dessa riktlinjer kan vi effektivt skydda våra system och data.

Våra nyckelord inom IT säkerhet

Konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet är nyckelord. Vi är experter på certifiering enligt den internationella standarden för informationssäkerhet ISO 27001.AID har också en egen helpdesk där vi ger support ad hoc.

Säkerhetsarbetet har delvis förändrats och handlar numera mycket om efterlevnad – att leva upp till olika krav på informationssäkerhet. Det kan vara krav från den egna organisationen eller yttre kravställningar från kunder och lagar.

ISO 27001

Dessutom är vi engagerade i att hjälpa våra kunder att uppnå ISO 27001 certifieringar. Denna internationella standard för informationssäkerhet är avgörande för att säkerställa att företag hanterar sina informationstillgångar på ett säkert sätt. Genom att kombinera vår interna expertis med dessa branschstandarder, kan vi erbjuda en robust och pålitlig IT-säkerhetslösning. Vi är stolta över att kunna bidra till att skapa en säkrare digital framtid för alla våra kunder.

Säkerhetsarbetet har delvis förändrats och handlar numera mycket om efterlevnad – att leva upp till olika krav på informationssäkerhet. Det kan vara krav från den egna organisationen eller yttre kravställningar från kunder och lagar.