Våra värderingar

Värderingar måste vara mer än vackra ord i ett dokument. Vi vill att våra ska genomsyra verksamheten på riktigt. I allt vi gör. Varje dag.

Våra värderingar visar sig i hur vi tar hand om varandra på arbetsplatsen – och hur vi värnar samarbetet med våra kunder och skapar största möjliga nytta.

Vi tror att personalens medbestämmande och delaktighet är avgörande för att ha en bra vardag. Vi vill vara ett heldemokratiskt företag. Alla medarbetare har stor möjlighet att påverka sin egen arbetssituation och utveckling – och att vara med och forma företagets framtid. Att ta hänsyn till och hjälpa varje medarbetare att utvecklas och nå sina personliga mål är viktigt.

”Vårt största uppdrag är att möjliggöra för dig som kund att ligga i framkant i din bransch.”

Allt vi gör som är bra för vår personal skapar samtidigt ett kundvärde. Våra kunder vill vända sig till och få service av människor som mår bra och trivs med sitt yrke. En god kundrelation grundar sig på bra samarbete. Det är ingen envägsleverans, utan ett partnerskap där vi jobbar tillsammans för att nå gemensamt uppställda mål.

Tydlighet är ett nyckelord. Vi ska vara tydliga med vad vi kan leverera. Vi vill också att ni som kunder ställer krav och är tydliga med vad ni önskar och förväntar er av oss.

Vi är intresserade och sätter oss in i er verksamhet. Då kan vi förstå era behov på djupet. Då kan vi också skapa den säkra IT-miljö och goda IT-drift som hjälper er att ligga i framkant i er bransch.