Integritet

Vad tycker du om cookies? Visst kan kakor kan vara goda äta. Men i it-sammanhang har AID Solutions aktivt valt att inte alls använda cookies.

Kakor eller inte, vi tar kundernas och vår egen integritet på största allvar. Vår integritetsfilosofi är präglad av det vi kallar Small Data. Vi vill inte lagra någon data i onödan. Vi arbetar ständigt för att minimera lagring av data och minska spårbarhet. Både för de enskilda individernas och företagens skull. Vi samlar aldrig in data för att kartlägga vilka som surfade in på en webbplats och varifrån.

”Vi har valt att inte alls använda cookies. Vi vill aldrig lagra data i onödan.”

Ett starkt integritetstänk genomsyrar hela vårt sätt att arbeta. I allt ifrån hur vi bygger system till hur vi hanterar våra kundrelationer.

Vi är ett säkerhetsföretag som är specialiserat på it-säkerhet och integritet. Vi arbetar aktivt för att undvika onödig exponering. Vi använder väldigt säkra kryptografiska funktioner i de system vi skapar, levererar och förvaltar. Det handlar om att försvåra eller omöjliggöra för obehöriga att komma åt eller förstöra information.

Vi arbetar ständigt med att utveckla våra arbetssätt och förhållningssätt till information.